Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Yarışması Şartnamesi

Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Katılım koşulları:

 1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 3. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 4. Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik bölümlerinin lisans veya yükseklisans öğrencileri veya mezunları katılabilir.
 5. Yarışma teması “Ortak Stratejilerin Gösterisi”Günlük yaşam pratiğimizdeki değişimler, dönüşümler ve gösteriler, yeni kelimeler ve yeni vizyonların birlikteliğinden ortaya çıkacak yeni durumlar, hayatta kalma stratejileri için de bir ortak alanı oluşturmaktadır. Tüketim ideolojisinin kavramları yeniden biçimlendirme güç ve pratiği içinde, çağdaş sanat ve kültür, daha iyi bir geleceğe yönelik yaratıcı öneriler için kritik bir güç ve alan olacaktır.Alain Badiou’nun “Yüzyıl” (Le Siècle*)’da yazdığı gibi bu yüzyıl yarılmaların, çatışkıların yılı olacaktır. Her gün yeni insan kitlelerinin kendi yerlerinden, ana yurtlarından uzaklaştırıldığını bildiren bir haberi dinliyor veya doğrudan içinde buluyoruz kendimizi. Bir yanda gelecek dünyasının kendi tüketim ideolojisi için kullandığı kavramlar çeşitlilik, eşitlik, farklılık kavramları üzerinden algı oyunları, öte yanda büyük yer değiştirmelerle birlikte geliştirilen küresel erkler ve tüketilen birey. Bu antagonizmada medya araçları vasıtasıyla yeni bir gözlemleme ve yorum bilgisine de sahip olmaktayız.

  Yokedici bu durumun vehameti karşısında ne yapabiliriz? Karşılaştığımız, beklenmedik anlara ait olumsuzlukları ortadan kaldırma bağlamında değerlerimizi korurken, söyleyeceklerimiz yaratılan kriz ortamlarında ne kadar etkin olacaktır? Stratejiler ve öneriler.

  (*) Badiou, Alain “Le Siècle”, Editions du Seuil, 2005, “Yüzyıl”, çev., Işık Ergüden, Sel Yay.., İstanbul, 2011, ISBN : 9789755705385

 6. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 7. Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla (max. 3) eserle katılabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 8. Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvuru:

 1. Başvurular http://www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
 2. Başvuruların 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 4. Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:

 1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 19 Haziran – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
 4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Ödüller:

Jüri değerlendirmesi sonucunda;

 • Birinci seçilecek olan eser, Akbank Sanat Ödülü ve 15.000 TL,
 • İkinci seçilecek eser 10.000 TL,
 • Üçüncü seçilecek eser ise 5.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.

Verilecek ödül sayısı, yarışma jürisi tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi:

Başvuru Tarihleri: 11 Şubat – 30 Nisan 2019
Sergi süresi: 19 Haziran – 31 Temmuz 2019

Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.