Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması Şartnamesi

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Katılım koşulları:

 • Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 • Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 • Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik bölümlerinin lisans, yükseklisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
 • Yarışma teması Gündelik Yaşama DairGünlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız olağan dalgalanmalar bağlamında bize sunulan ekonomi politikaları, kültürel yapılanmalar, ekolojik kararlara ve önerilerine yanıt olarak, birlikte düşünme ve üretme alanları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve artık günümüzde sanatsal üretim kavramımakro kosmosda yaratıcı alanlardaki üretimhayatı organize etmenin gerekli bir bileşenini oluşturmakta.

  Öte yandan, 1968 Paris situasyonistlerinin, ilişkilerin imgelere aracılık ettiği bir dünyayı öngördüğü gibi, insanlar şimdi gerçekliği gösteri bağlamında sezgisel olarak anlayıp, kendileri için hazırlanan kurallar ve formlarla bir ilişkisellik içinde kararlarını veriyorlar.

  Sanat, yeni ifade ve etki biçimleri bulmaya çalışırken, yaşama devam ediyor. Bugün yaşamın sanatsal biçimi nedir? Ve günlük deneyimler geleceğin sanatçılarını bu yeni gerçeklerdeki rollerine nasıl hazırlıyor?

  Bu metinde Nato Thompson’un 2007 yılından beri gerçekleştirdiği “Creative Time” projesinden yararlanılmıştır.

 • Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 • Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla (max. 3) eserle katılabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvuru:

 1. Başvurular http://www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
 2. Başvuruların 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 4. Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:

 1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 09 Haziran 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
 4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Ödüller:

Jüri değerlendirmesi sonucunda;

 • Birinci seçilecek olan eser, Akbank Sanat Ödülü ve 15.000 TL,
 • İkinci seçilecek eser 10.000 TL,
 • Üçüncü seçilecek eser ise 5.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.
 • Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 40. Yıl Özel Ödülü

Verilecek ödül sayısı, yarışma jürisi tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi:

Başvuru Tarihleri: 01 Şubat – 30 Nisan 2020
Sergi süresi: 09 Haziran – 31 Temmuz 2020

Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.