Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Yarışması Şartnamesi

Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Katılım koşulları:

 1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 3. Yarışma; resim, fotoğraf, video, heykel, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 4. Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, sanat yönetimi ve mimarlık bölümlerinin lisans, yükseklisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir.
 5. Yarışma teması: Balkon?
  80’li yılların Viyana Teknik Üniversitesi’nde, beşyüz mimar adayı ve akademisyene Friedensreich Hundertwasser böyle seslenmişti;
  Bütün sorunumuz insancıllaştırmak.”

  Konut sorununu teknik bir mesele olarak ele almış yüzyıl ortası rasyonalizmine hararetle karşı çıkan Avusturyalı ressamın, tıpkı resim ve heykel sanatlarındaki gibi, diploma koşulu aramaksızın, herkesin kendi evini de özgürce inşaa edebilmesini savunuşu, bugünün dünyasında sıra dışı gözükmeyebilir. Ama söz konusu manifesto* üzerinden yapılacak bir okuma ile sıralanabilecek alt temalar derinlikli bir tartışmayı hak ediyor.

  Geçtiğimiz bir buçuk yıl, içinde yaşadığımız evler, gündelik yaşam pratiklerinin mobil doğasının sarsıcı biçimde duraklaması ile bireysel varoluşumuzun temel uzantılarından biri haline geldi. Balkonsuzluğa,  ışıksızlığa, boş duvarlara veya fazlaca doldurulmuş vitrinlere çözümler aradık. Ekranlar ve ev-ofis düzenleri ile mahremiyeti zayıflayan evler, artık sığınılan limanlarımız değil. Her zamankinden daha bilinçli olarak, bize öğretecek çok şeyi olan iklimsel değişikliklere tanık oluyoruz. Sanat pratikleri de geleceğe dair bişeyleri sabitleme, öngörme arzusu ya da spekülasyon yaratma çabalarının nafiliğinin bilincinde hem durağan, hem de son derece aktif.

  Evler sanatın her formuyla dolup taşıyor ama içeri ve dışarı ilişkisinin yeni ifade ve etki biçimleri kazanmaya devam ettiği pandemi günlerinde ev özgürleştirici bağlamıyla çağdaş sanat evreninde nerede duruyor? Balkon?

  Murat Tabanlıoğlu

  * “Küpler inşa ediyoruz, küpler!Vicdanımız Nerede?” Friedensreich Hundertwasser 1958 yılında Mould Manifesto Against Rationalism in Architecture/Mimarlıkta Rasyonalizme Karşı Küf Manifestosu’nu yayınlar.
 6. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 7. Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş birden fazla (max. 3) eserle katılabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 8. Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvuru:

 1. Başvurular http://www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
 2. Başvuruların 11 Temmuz 2021 saat:24.00’e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 4. Başvuru yapan sanatçılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:

 1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 07 Eylül – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
 4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.
 5. Başvuruların değerlendirme süreci ön değerlendirme ve değerlendirme olarak iki aşamadan oluşacaktır.

Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda;

 • Birinci seçilecek olan eser, Akbank Sanat Ödülü ve 15.000 TL,
 • İkinci seçilecek eser 10.000 TL,
 • Üçüncü seçilecek eser ise 5.000 TL. para ödülüne hak kazanacaktır.

Verilecek ödül sayısı, yarışma jürisi tarafından belirlenecektir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 01 Haziran – 11 Temmuz 2021
Sergi süresi: 07 Eylül – 30 Ekim 2021

Jüri:
Agah Uğur
Leyla Alaton
Murat Tabanlıoğlu
Saruhan Doğan
Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği)
Derya Bigalı (Akbank Sanat)

Sergi küratörü: Murat Tabanlıoğlu

Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.