Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Yarışması Şartnamesi

Akbank 42. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Yarışma Takvimi:

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat – 02 Nisan 2024
Sergi süresi: 04 Haziran – 27 Temmuz 2024

Jüri Üyeleri:
Kerem Ozan Bayraktar (Sanatçı)
Aslı Seven (Küratör)
Tuçe Erel (Bağımsız küratör – yazar)
Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yrd.)
Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü)

Sergi küratörü: Aslı Seven

Katılım koşulları:

 1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 3. Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 4. Yarışmaya üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir. Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, sanat yönetimi ve mimarlık bölümlerinin yanı sıra mühendislik, ve sosyal bilimler alanlarında tahsil yapmış olabilir.
 5. Yarışma teması;

Gelecek-geçirmez: kanıt, prova, direnç

Esinini ilk kez 1980’li yıllarda bilişim teknolojileri alanında beliren “futureproof’ teriminden alan açık çağrının odağı, günümüzde toplumsal hayatın sağlıktan finansa, kurumsal iletişimden bilişime ve iklim değişikliğine uzanan tüm alanlarında geleceği senaryolaştırarak ve prova yöntemleriyle canlandırarak kontrol altına alma, geleceğe dirençli, gelecek geçirmez bir gerçeklik üretme pratikleri. 

Geleceğin ve gelecek tahayüllerinin giderek felaket odaklı senaryolar etrafında şekillenmesi gerçek/kurmaca sınırının değişen haritalarını düşünmeye davet ediyor. Politik ve ekonomik baskılar ve kısa vade diktası altında genleşen “şimdiki zaman” hem geçmişi hem geleceği yutmaya çalışırken; yapay zeka ve AR/VR uygulamaları gibi geleceğin teknolojileri, kamusal tartışma zamanının çok ötesinde bir hızla bu şimdiki zamana uzanarak veri, kanıt ve bilgi ekosistemlerini dönüştürüyor. Ortaya çıkan bu gerçeklikleri ve içerdikleri yeni zaman ilişkilerini kamusal olarak nasıl ve nerede temsil edebiliriz?

Geleceği risk yönetim tekniklerinden kurtarıp kolektif bir hayal gücünün alanına; bilinmeyeni ve beklenmeyeni kucaklayabilen ortak mitolojilerin alanına nasıl yeniden çekeriz? En uç kurmaca senaryoların provaları ile en gündelik detaylarına dek riskten muaf tutulmaya çalışılan bir gelecek, hiç gelecek midir? yoksa hiç gelmeyecek midir?

Aslı Seven

 1. Katılımcılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 2. Katılımcılar, yarışmaya birden fazla ve üçü geçmemek şartı ile daha önce sergilenmemiş eserle katılabilirler. Her bir eser için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 3. Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahipliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir. Eserin sergilenmek üzere seçilmiş olması durumunda Akbank Sanat eseri sergiden çıkarma hakkına sahiptir.

Başvuru:

 1. Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
 2. Başvuruların 02 Nisan 2024 saat: 24.00’e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 4. Başvuru yapan katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:

 1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 04 Haziran – 27 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir.
 4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.
 5. Başvuruların değerlendirme süreci ön değerlendirme ve değerlendirme olarak iki aşamadan oluşacaktır.

Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda Akbank Sanat’taki fiziksel sergide yer almak üzere seçilen bütün sanatçılara 10.000 TL. ödül verilecektir.

Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.