Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Yarışması Şartnamesi

Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Yarışması Ödülü, çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri desteklemek ve sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışma sonucunda verilecektir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 07 Şubat – 31 Mart 2022
Sergi süresi: 24 Mayıs – 30 Temmuz 2022

Jüri Üyeleri:
Fatoş Üstek
Çelenk Bafra
İpek Duben
Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği)
Derya Bigalı (Akbank Sanat)

Sergi küratörü: Fatoş Üstek

Katılım koşulları:

 1. Yarışma; T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
 2. Yarışmaya 40 yaş altındaki kişiler başvurabilir.
 3. Yarışma; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 4. Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir. Katılımcılar, resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam, seramik, geleneksel sanatlar, sanat yönetimi ve mimarlık bölümlerinin yanı sıra mühendislik, ve sosyal bilimler alanlarında tahsil yapmış olabilir.
 5. Yarışma teması:

Açık Kart (Carte Blanche)

Açık Kart (Carte Blanche) kavramı 17. yüzyıl sonlarına doğru Fransa’da kullanılmaya başlayan bir kavramdır. Öncelikli olarak yasal işlemler, anlaşmalar için kullanılan terim, zaman içinde liberalleşerek sınırsız özgürlük ve edimler için kullanılmaya başlamıştır. Gotik romanlarda bu kişinin hamiline verdiği sınırsız harcama özgürlüğü olarak tanımlanırken, günümüzde açık kart kavramı halen kişiye verilen koşulsuz özerklik ve sorumluluk ilkeleri ile anışmaktadır.

Akbank 40. Günümüz Sanatçıları sergi ve etkinlikleri, bu kavramdan ilham alarak, başvurmak isteyen adaylara açık kart vermeyi, dolayısıyla sanatçılara söz vermeyi seçmiştir. Sanatçıların kendini özgür hissettiği bir ortamda sanatsal pratiklerini, söylemlerini ve duruşlarını merak eder. Her alandan kişilerin sanat eserleri ile başvurusunu destekler.

Akbank Günümüz Sanatçıları sergi ve etkinliklerinin 40. yılına özel olarak, başvurular sanatçının pratiği, söylemi ve isin özgünlüğü üzerinden değerlendirilecektir. Küratoryel bir öngörü yerine, sanatçılardan istedikleri konu ve mecra ile katılımları talep edilmektedir. Katılım görsel ve performans sanatının yanı sıra sosyal bilimler ve fen alanlarında eğitim almış Türkiye’de yaşamakta olan ve yurt dışında oturan Türk vatandaşlarına açıktır. 

40. yıla özel olarak jüri, fiziksel serginin yanı sıra sanal sergi, dijital sanatçı ağırlama programı, atölye çalışma programı ve Türkiye genelindeki ulusal programlar için seçim yapacaktır.

Fatoş Üstek

5a. 40. yıl etkinlikleri kapsamında, yarışma hem fiziksel sergi hem de sanal sergi olarak iki farklı platformda düzenlenecektir. Jüri başvuruları iki farklı platform kapsamında değerlendirecektir.

Fiziksel platformda yer almak üzere seçilen sanatçıların her birine 5.000 TL. ödül verilecektir.

Online platformda yer almak üzere seçilen sanatçıların her birine 1.000 TL. ödül verilecektir.

 1. Katılımcılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabileceklerdir.
 2. Katılımcılar, yarışmaya birden fazla ve üçü geçmemek şartı ile daha önce sergilenmemiş eserle katılabilirler. Her bir eser için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 3. Başvuru yapılması ile; başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca Akbank Sanat’ın eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda Akbank Sanat’a karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden Akbank Sanat’a yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahipliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde Akbank Sanat’a eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvuru:

 1. Başvurular www.akbanksanat.com/akbank_gso adresinden yapılabilir.
 2. Başvuruların 31 Mart 2022 saat:24.00’e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yapıtların nakliyesi ve sigortalanması Akbank Sanat tarafından karşılanacaktır.
 4. Başvuru yapan katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Değerlendirme:

 1. Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, Akbank Sanat’ta 24 Mayıs – 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 2. Sergilenecek eserlerin sahipleri Akbank Sanat tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 3. Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödül kazanan sanatçılar sergi açılış davetinde duyurulacaktır.
 4. Akbank Sanat, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.
 5. Başvuruların değerlendirme süreci ön değerlendirme ve değerlendirme olarak iki aşamadan oluşacaktır.

Ödüller:

Jüri değerlendirmesi sonucunda Akbank Sanat’taki fiziksel sergide yer almak üzere seçilen bütün sanatçılara 5.000 TL. ödül verilecektir. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Sergisi kapsamında Akbank Sanat’ın sanal ortamında düzenlenecek sergiye katılan bütün sanatçılara 1.000 TL ödül verilecektir.

Başvuru formunu dolduran tüm katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.